FR | CONTACT | INLOGGEN
De psycholoog's logo
NAAR:
Samenvatting: Het eerste luik van de deontologische code voor psychologen is fundamenteel voor het werk als psycholoog, namelijk respect voor de waardigheid en de rechten van de persoon.

Deontologische code voor Belgische psychologen

Auteur: Jaak Vermeiren, psycholoog

LUIK 1. Eerbied voor de rechten en de waardigheid van de persoon

De deontologische code is zeer duidelijk: discriminatie is absoluut niet toegestaan! Iedereen heeft op dezelfde manier toegang tot welzijn en gezondheid.

De psycholoog moet respect betonen voor ieders waarden, overtuigingen en vrijheid. Hij mag enkel aan deze waarden werken indien de persoon die hij behandelt daar uitdrukkelijk om vraagt. De gevolgen van zijn tussenkomst moeten volledig duidelijk zijn voor de behandelde persoon.

In dit luik bevindt zich ook het belangrijke artikel over het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is uitgebreider dan de verplichting van de psycholoog om niets naar buiten te brengen. Het bepaalt namelijk dat de psycholoog eraan gehouden is om al wat u zegt geheim te houden (Belgisch Strafwetboek art. 458). Indien hij inbreuk pleegt op dit beroepsgeheim stelt hij zich bloot aan strenge straffen! Er bestaat echter één uitzondering, namelijk wanneer u een gevaar zou zijn voor uw of andermans leven!

Onder bepaalde omstandigheden mag het geheim gedeeld worden. Het beroepsgeheim betreft ook de eventuele dossiers van de psycholoog. Het is de bedoeling dat alles wat er gezegd wordt volledig vertrouwelijk blijft.

De deontologische code bepaalt eveneens dat de psycholoog geen enkele actie kan ondernemen tegen uw wil (bijvoorbeeld door druk uit te oefenen, of door u te dwingen om tien sessies vooruit te betalen). U hebt op ieder ogenblik het recht om uw sessies met de psycholoog stop te zetten.

Vervolg: Verantwoordelijkheid van de psycholoog.